DENİZLER FATİHİ PİYALE PAŞA - CERBE ZAFERİ

Yazdır

Gerekdür gayret itmek râh-ı dinde

Kim olmamış ola hiçbir karinde

 

Bilün erkek koyun kurbân içündür

Bu meydân-ı eren merdân içündür

 

Ne denlü güçlü ise ehl-i tuğyân

Bizümledür dü‘â-yı Şeh Süleymân

Piyale Paşa

 

Kanunî Sultan Süleyman dönemi Osmanlı’nın denizdeki başarılarının zirvesini teşkil eder. Bu dönemde Barbaros Hayreddin Paşa’dan Turgut Reis’e, Oruç Reis’ten Piyale Paşa’ya kadar birçok denizci yetişmiş ve bunlar, Osmanlı donanmasını deryalarda tek söz sahibi haline getirmişlerdir.

Denizler Fatihi Piyale Paşa adlı bu eser, Kanunî döneminin Barbaros Hayreddin Paşa’dan sonra en büyük Kaptan-ı deryası Piyale Paşa’yı ve onun en önemli seferlerinden biri olan ve Akdeniz’deki Osmanlı hâkimiyetini sağlamlaştıran Cerbe Zaferi’ni anlatmaktadır. Bu çalışmanın bir kısmı, dönemin önemli âlimlerinden Şaban Nidâî’nin, orijinal nüshası Londra’daki British Library’de bulunan Cerbe Kalesi Fetihnâmesi adlı eserinin Osmanlı Türkçesine çevirisinden oluşmaktadır.

“Kayı” dizisiyle Osmanlı Tarihi’ni herkese sevdiren Prof.Dr. Ahmet Şimşirgil ile Dr. İbrahim Pazan’ın hazırladığı bu eserde, nefis bir hatla yazılmış fetihnamenin tıpkıbasımı da yer almaktadır. Eser bu özelliği ile Osmanlı Türkçesini öğrenmek isteyenlerin başucu kitaplarından biri olacağı gibi, pek az çalışmanın yapıldığı Osmanlı Deniz Tarihi alanında da büyük bir boşluğu dolduracaktır.


Birinci Baskı: Temmuz 2015
İkinci Baskı: Ocak 2016

 

 

  

Atıf ve alıntı yapan yayınlar:

 

Osman ÖZKAN, Erken Modern Dönem Akdeniz Hâkimiyeti ve Osmanlı Deniz Gücü (1578-1645), İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2016, s. 24.


Büşra DEDE, Testing the Sea Power Theoryby Comparing the Navies of the Ottoman Empire and the Holy League, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2018, s. 9, 32 ve 37.


Tamer SOYSAL, "Türk Tarihi Çerçevesinde Malta Tarihi ve Yargı Düzenine Bir Bakış-1565 Malta Kuşatması, 1918 Malta Sürgünleri ve Malta Türk Şehitliği", Adalet Dergisi, Sayı: 64, Ankara 2020, s. 631-670.


Hakan KILINÇ, "Osmanlıların Minorka Adası'na Saldırısı ve Ciutadella'nın İşgali (1558)", Mülkiye Dergisi, Sayı: 44(2), Ankara 2020, s. 219-238.


Ali DUMAN, Klasik Türk Şiirinde Savaş Aletleri (XV-XVI. Yüzyıl Divanlarına Göre), Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Kırıkkale 2022.


Ali DUMAN, Klasik Türk Şiirinde Savaş Aletleri (XV-XVI. Yüzyıl Divanlarına Göre), İstanbul 2022.

Wednesday the 17th. Telif Hakkı © 2012 http://www.ibrahimpazan.com Her hakkı saklıdır.
Copyright 2012

©